Uwaga! Serwis „er0.pl” zawiera treści o tematyce erotycznej i pornograficznej.

Jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia, nie chcesz oglądać tego typu treści lub jest to niezgodne z prawem Twojego kraju, nie wolno Ci wchodzić dalej. Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, chcesz oglądać treści o tematyce erotycznej z własnej, nie przymuszonej woli oraz odbiór tych treści nie został Ci narzucony.

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które odwiedziły nasz serwis podając, niezgodnie z prawdą, że są pełnoletnie. Informujemy, że podawanie fałszywych danych jest niezgodne z prawem.

Serwis nie prezentuje treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia, związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art. 202 §3 kk). Serwis nie narusza art. 202 §1 kk gdyż zgodnie z art. 202 §1 kk nie prezentuje publicznie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucać ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Serwis nie prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych i nie udostępnia mu przedmiotów mających taki charakter (art. 202 §2 kk). Dotarcie do treści o charakterze erotycznym wymaga aktywności od użytkownika w postaci świadomych działań o charakterze fizycznym.

Chroń swoje dziecko przed treściami pornograficznimi! Więcej informacji znajdziesz na stronie: Fundacja Kid Protect.